DOBPodroben opis
12.103 m², za investicijo, stavbno zemljišče, investicijska priložnost, neposredna bližina šola, zemljišče v območju namenske rabe CDi - območja namenjena dejavnostim izobraževanja, vzgoje in športa, prodamo. Cena: 105,00 EUR/m²

Posredujemo pri prodaji večjega kompleksa zazidljivih parcel, v neposredni bližini Osnovne šole Dob v Domžalah. Zemljišča se nahajajo na ravnem in odprtem terenu.

Osnovna namenska raba: Podrobnejša namenska raba je CDi – območja namenjena osnovnim dejavnostim izobraževanja, vzgoje in športa, primerna pa je med drugim za gradnjo športne dvorane ali drugih primerljivih objektov, ki ustrezajo določbam veljavnega Odloka o prostorskem načrtu Občine Domžale  (kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, dejavnosti javne uprave).

Spremljajoče dejavnosti pa so lahko tudi  centralne dejavnosti (razen N- druge raznovrstne poslovne dejavnosti), bivanje in druge dejavnosti (ki služijo tem območjem) Opomba: Spremljajoča dejavnost je tista dejavnost, ki ni zajeta v osnovni namenski rabi, a se jo nanjo lahko umešča pod pogojem, da na osnovno namensko rabo nima negativnih vplivov.

Faktor zazidanosti parcele znaša 0,4; faktor zelenih površin znaša najmanj 20 % in zasaditev 25 dreves/ha.

Oblikovanje objektov: 

Stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje);

Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 150m od roba objekta v enoti urejanja prostora.

Strehe so simetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše stranice, naklon 30° do 45° stopinj, če je to značilno v EUP, smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico, dopustna je ravna streha.

Komunalna oprema: V neposredni bližini je vsa potrebna komunalna infrastruktura, vključno z urejeni hodniki za pešce.

Pogoji prodaji: Kupec ne plača stroškov posredovanja. Pogoj prodajalca je, da kupec plača davek na promet z nepremičninami (DPN).

Za dodatne informacije in ogled smo vam na voljo.

105,00 EUR/m2

Prodaja: Posest, Za investicijo
Regija LJ-okolica
Kraj Dob
Velikost: 12103 m2
Nadstropje: Ni podatka
Leto: Ni podatka
EI: Ni podatka
Priporoči prijatelju
Natisni

Želim ogled ali več informacij
Vaše podatke bo podjetje Salomon nepremičnine, Anže Nahtigal s.p. uporabilo izključno za obdelavo vašega sporočila in morebitno sklenitev pogodbe. Več informacij o varstvu osebnih podatkov in vaših pravicah najdete v Izjavi o zasebnosti.
031 392 921

Salomon nepremičnine

Naslov: Ulica Nikola Tesla 15, 1230 Domžale

Kontakt: 031/737-187 - Aleksander Gantar

Kontakt: 01/620-87-00

Email: aleksander@salomon-nepremicnine.si