Cenik storitev v podjetju SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p.


1. CENIK POSREDNIŠKIH STORITEV

Opis storitve: Cena brez DDV Cena z DDV
Višina posredniške provizije pri prodaji oz. nakupu nepremičnine v vrednosti do 10.000,00 € 400,00 € 488,00 €
Višina posredniške provizije pri prodaji oz. nakupu nepremičnine v vrednosti nad 10.000,00 € (načeloma plača kupec ½ in prodajalec ½ provizije) 4% od vrednosti nepremičnine 4% od vrednosti nepremičnine in 22% DDV
Višina posredniške provizije pri oddaji oz. najemu nepremičnine (načeloma plača najemodajalec ½ in najemnik ½ provizije) v višini dveh mesečnih najemnin v višini dveh mesečnih najemnin in 22% DDV

 

2. CENIK DODATNIH STORITEV

Opis storitve: Cena brez DDV Cena z DDV
Vodenje in izvedba postopka prodaje oz. nakupa nepremičnine (preverjanje stanja, priprava pogodbe, izvedba davčnega in upravnega postopka, organiziranje overitve, pridobitev listin) 1% od vrednosti nepremičnine 1% od vrednosti nepremičnine in 22% DDV
Svetovanje na področju nepremičnin – vsaka začetna ura (svetovanje, davčno svetovanje, razlaga ZK izpiska, pregled listin, sodelovanje pri pogajanjih, seznanjanje naročitelja s pravnim in dejanskim stanjem) 80,00 € 97,60 €
Priprava in izvedba podpisa enostavne prodajne pogodbe 350,00 € 427,00 €
Priprava in izvedba podpisa zahtevne prodajne pogodbe 500,00 € 610,00 €
Priprava in izvedba podpisa predpogodbe 350,00 € 427,00 €
Priprava in izvedba podpisa najemne pogodbe 350,00 € 427,00 €
Priprava in izvedba podpisa darilne pogodbe 500,00 € 610,00 €
Priprava in izvedba podpisa aneksa 100,00 € 122,00 €
Hramba dokumentacije do končne realizacije 20,00 € 24,40 €
Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska 20,00 € 24,40 €
Manipulativni stroški za pridobivanje listin – vsaka listina (potrdilo o namembnosti zemljišča, potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice, katasterski načrt, itd) 40,00 € 48,80 €
Priprava napovedi za odmero davka na promet nepremičnin 40,00 € 48,80 €
Priprava napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine 40,00 € 48,80 €
Posredovanje pri izvedbi davčnega postopka 100,00 € 122,00 €
Posredovanje pri izvedba upravnega postopka 100,00 € 122,00 €
Priprava primopredajnega zapisnika in prenos priključkov na novega lastnika (elektrika, voda, telefon, KTV, plin, upravnik) 100,00 € 122,00 €
Sestava izbrisnega dovoljenja 100,00 € 122,00 €
Priprava predloga za vpis v zemljiško knjigo 50,00 € 61,00 €
Priprava izjave ali pooblastila 50,00 € 61,00 €
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (do 10 km) 35,00 € 42,70 €
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (do 30 km) 45,00 € 54,90 €
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (nad 30 km) 55,00 € 67,10 €
Pisno podana tržna ocena nepremičnine, vključno z ogledom nepremičnine 200,00 € 244,00 €
Ocena vrednosti nepremičnine (sodni cenilec oz. pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin) od 300,00 € od 366,00 €
Prvi ogled nepremičnine in pregled listin je vključen v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju, razen če je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena 100,00 € 122,00 €
Oglaševanje prodaje v izložbah ali na spletni strani nepremičninske družbe je vključeno v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju, razen če je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena, se za vsak dan oglaševanja zaračuna 2,00 € 2,44 €

Vse cene vključujejo 22% DDV.

Domžale, 1. oktober 2018
SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p.